Fjære menighet
Fjæreveien 185, 
4885 Grimstad
Telefon 37 09 01 00
Epost.

Kontakt oss

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

Aktivitetsdag for 10-åringer

Hei alle som fyller eller har fylt 10 år i år! Lørdag 11. oktober blir det aktivitetsdag på Fmu-bygget fra kl. 10.00 til 14.30. Dette blir en gøy dag hvor du kan velge to gruppeaktiviteter, bli med på sang og sprell med Kirsti, bibelsti og pølsegrilling sammen med andre som er akkurat like gamle som deg. Den siste halvtimen er foreldre og søsken velkommen til samling med sang, dans, kaffe og kake.
Les mer »   04.09.2014

Korbesøk fra Menighetenskor fra Moi Som

Menighetenskor fra Moi Som kommer den 20. september til Fevik. Kl.18:00 blir det konsert i Fevik kirke. Koret skal synger noen egne sanger og Gabriela Csepregi bidra med noen solo sanger.
01.09.2014

Babysang

Mandag 8. september starter høstens Babysang-kurs. Samlingene begynner kl. 12.00 på Fmu-bygget v/Fjære kirke. Babysang passer for barn fra ca. 3 mnd. og oppover. Leder for gruppa er Silje Kristin Knudsen. Pris: kr. 100,-Påmelding innen fredag 5. sept. til menighetskontoret: 37 09 01 18, eller på E-post: imo@grimstad.kirken.no.
Les mer »   28.08.2014

Barnas kor: Elle Melle

Etter sommerferien starter barnekoret Elle Melle den 26.08.2014. Kl. 17:15 er alle barna invitert, som er minst 4 år. Barna, som gå i 3. trinn i barneskole til og med 7. trinn, starter den samme dagen kl. 18:15.
12.08.2014

Den første ProKor øvelsen etter sommerferien

Vi øver den første gang etter ferien onsdag den 28.08.2014 kl. 20:00. Alle som er glad til å synge i kor er hjertelig velkommen. Først skal vi øver for en Prøysenkveld, som er den 22.10.2014. Etterpå begynner vi med forberedelsene til Julenattinèn den 22.12.2014.
12.08.2014

Alfsam

Velkommen til Alfsam-klubben! Oppstart torsdag 28.08.14 på fmu-bygget kl. 18.00-20.00. Klubb for alle, men spesielt tilrettelagt for barn og unge (ca.10-20 år) med en eller annen form for funksjonshemming. Noe du lurer på? KOntakt Ingunn M. Olsen på tlf. 37 09 01 18 eller på E-post: imo@grimstad.kirken.no
Les mer »   04.08.2014

Småbarnssang

Vi starter opp igjen med småbarnssang mandag 25. august kl. 10.00 på fmu-bygget, og vil fortsette hver mandag utenom i skoleferiene. For barn fra 0-6 år i følge med voksen. Sang, rim og regler, sosialt fellesskap med spising av medbrakt niste. Kaffe, te og saft får du her. Ingen kontigent, og ingen påmelding! Bare å møte opp når det måtte passe. Velkommen til store og små. Spørsmål? Kontakt menighetskontoret, 37090118
04.08.2014

RSS

Kalender

02.10.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Helge Spilling
03.10.14 kl. 20:00
FUG (Fevik ungdomsgruppe)
i Fevik kirke
05.10.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
05.10.14 kl. 19:00
Møte v/ Magne Kjetså fra den norske Israelmisjon
i Fevik kirke
07.10.14 kl. 17:15
Elle Melle øving
Elle Melle Tween begynner kl.18:15
08.10.14 kl. 12:30
Konfirmantundervisning
i Fevik kirke
08.10.14 kl. 20:00
ProKor øving
i Fevik kirke
09.10.14
Åpen bibelgruppe
i Fevik kirke
09.10.14 kl. 09:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Hjalmar Bjerga
09.10.14 kl. 12:00
Kafè en rett og en vrang
i Fevik kirke
09.10.14 kl. 17:00
Konfirmantundervisning
i Fevik kirke
12.10.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
12.10.14 kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Odvar Tveito
Søndagsskole
i Fevik kirke
12.10.14 kl. 19:00
Temakveld om 1814
v/ Jarl V. Eriksen, Terje Sandkjær og Knut Brautaset
grunnloven og grunnleggende verdier i utvikling
i Fevik kirke
14.10.14 kl. 17:15
Konsert med Elle Melle på Feviktun
på Feviktun
15.10.14 kl. 20:00
ProKor øving
i Fevik kirke
16.10.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Helge Spilling
16.10.14 kl. 20:00
FUG (Fevik ungdomsgruppe)
i Fevik kirke
18.10.14 - 26.10.14
Kunst- og kulturuke
i Fevik kirke
18.10.14 kl. 16:00
Kunstutstillingen åpner
i Fevik kirke
19.10.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
Utdeling av 4-års bibel
19.10.14 kl. 17:00
Gudstjeneste v/ Helge Spilling
Utdeling av 4-års bibel
Elle Melle synger
i Fevik kirke
21.10.14 kl. 17:15
Elle Melle øving
Elle Melle Tween begynner kl. 18:15
i Fevik kirke
22.10.14 kl. 12:30
Konfirmantundervisning
i Fevik kirke
22.10.14 kl. 19:30
Pøysenkveld
sang og dikt av Alfred Prøysen
med ProKor og solister
i Fevik kirke
23.10.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Oddvar Tveito
23.10.14 kl. 17:00
Konfirmantundervisning
i Fevik kirke
23.10.14 kl. 19:00
Åpen bibelgruppe
i Fevik kirke
26.10.14 kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito
Diakonisøndag
Sødagsskole
i Fevik kirke
26.10.14 kl. 18:00
Temakveld med Per Anders Nordengen
i Fevik kirke
28.10.14 kl. 17:15
Elle Melle øving
Elle Melle Twee begynner kl. 18:15
i Fevik kirke
28.10.14 kl. 19:00
Kirkeringen
i Fevik kirke
30.10.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Helge Spilling
30.10.14 kl. 19:00
FUG (Fevik ungdomsgruppe)
i Fevik kirke
02.11.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
02.11.14 kl. 18:00
Minnegudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
06.11.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Vidar Øvland
09.11.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fevik kirke v/Oddvar Tveito
09.11.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Hjalmar Bjerga
13.11.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Helge Spilling
16.11.14
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
16.11.14 kl. 17:00
Gudstjeneste
I Fevik kirke v/Helge Spilling
20.11.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Hjalmar Bjerga
23.11.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Oddvar Tveito
27.11.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Oddvar Tveito
30.11.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
30.11.14 kl. 16:00
Lysmesse
I Fevik kirke v/Oddvar Tveito
30.11.14 kl. 19:00
Mesias konsert
I Fjære kirke
04.12.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Helge Spilling
07.12.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fevik kirke v/Hjalmar Bjerga
07.12.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
11.12.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Vidar Øvland
14.12.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fevik kirke v/Oddvar Tveito
14.12.14 kl. 18:00
Vi synger julen inn
I Fjære kirke
18.12.14 kl. 09:00
Morgenmesse
I Fjære kirke v/Hjalmar Bjerga
21.12.14 kl. 11:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Vidar Øvland
24.12.14 kl. 14:30
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
24.12.14 kl. 14:30
Gudstjeneste
I Fevik kirke v/Oddvar Tveito
24.12.14 kl. 16:00
Gudstjeneste
I Fjære kirke v/Helge Spilling
24.12.14 kl. 16:00
Gudstjeneste
I Fevik kirke v/Oddvar Tveito